Massage & Jin Shin Jyutsu

Van harte welkom bij i-flow, praktijk voor massage & Jin Shin Jyutsu

I-flow staat voor het in beweging brengen van alles wat vast zit. Door middel van massage en/of Jin Shin Jyutsu gaat de lichaamsenergie weer beter stromen. Een gevoel van ontspanning en tegelijkertijd ook meer energie kan worden ervaren.

Je kunt bij i-flow terecht puur voor de ontspanning, maar ook als je klachten ervaart waarbij (emotionele en of lichamelijke) spanning de oorzaak is. Bij lichamelijke klachten adviseer ik altijd eerst langs de huisarts te gaan, zodat medische oorzaken uitgesloten kunnen worden.

De aangeboden behandelingen werken ondersteunend en kunnen zelfs tot verbetering van de klachten leiden. Uiteindelijk heeft ontspanning een positieve bijdrage in het herstel van het lichaam.

Massage:

Tijdens een massagebehandeling beperk ik mij niet alleen tot de klacht, maar richt ik mijn aandacht op de mens als geheel. Hierbij maak ik gebruik van zowel de westerse, als de Chinese en Indiase visie. In de loop der jaren heb ik mij meerdere technieken eigen gemaakt welke ik intuïtief inzet.

Massage brengt enerzijds het lichaam in beweging waardoor alles wat vast zit weer kan stromen, zowel op lichamelijk als emotioneel gebied.
Anderzijds nodigt massage ons uit om het rustpunt in onszelf weer te ervaren, waardoor een zekere verstilling ontstaat. Een heel aangenaam gevoel van ontspanning is het resultaat.

Jin Shin Jyutsu:

Jin Shin Jyutsu is een oude Japanse fysio-filosofie en betekent vrij vertaald “De kunst (Jyutsu) van het ontdekken van de schepper (Shin) in jezelf (Jin)”.

De behandeling is er op gericht balans op zowel lichamelijk niveau als op mentaal en emotioneel niveau te brengen.
Eventuele ongemakken, ontstaan door disbalans, kunnen hierdoor verminderen en soms ook verdwijnen.

De filosofie heeft veel raakvlakken met de filosofie van de acupunctuur en beoogt hetzelfde. In plaats van naalden worden de handen gebruikt.
Op een rustige en ontspannende manier worden je lichaam en geest uitgenodigd om overtollige spanning(en) los te laten.
Bij deze behandelvorm lig je aangekleed op je rug, eventueel toegedekt met een dekentje.

Zelfhulp toepassingen Jin Shin Jyutsu:

Tijdens de Jin Shin Jyutsu behandelingen krijg je eenvoudige zelfhulp-oefeningen aangereikt. Deze zijn er op gericht ontspanning te bewerkstelligen en kun je vergelijken met yoga-oefeningen, maar dan passief. De achterliggende filosofie is hetzelfde. Je hebt zelf de keuze om deze al dan niet toe te passen.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat als je ze dagelijks op jezelf toepast, je het effect van de behandeling versterkt. Daarnaast werk je zelf actief mee aan een groter gevoel van welzijn en het verminderen van je klachten.